Termeni și condiții

1. DEFINIŢII ŞI TERMENI

VÂNZĂTOR – URSACHI ONLINE SERVICES S.R.L., cu sediul în Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Acad. David Prodan, nr. 24, având CUI 45635860, înregistrată la ONRC sub nr. J12/762/2022, reprezentată legal prin administrator Andrei-Sebastian Ursachi. Prin noțiunea de „Vânzător”, Părțile înțeleg inclusiv autorul Programului de dezvoltare a intuiției – Supernatural.

CLIENT/PARTICIPANT/UTILIZATOR – persoană fizică / persoană juridică care se înregistrează pe site şi efectuează o comandă, care are sau obţine acces la CONŢINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către Vânzător (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Vânzator şi acesta şi care necesită înregistrarea şi utilizarea serviciilor puse la dispoziţie de site, şi care, prin finalizarea procesului de înregistrare, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii Generale.

  1. DEFINIȚII

SITE - DOMENIUL:

https://supernatural.andreiursachi.eu/ 

COMANDA – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Client prin care Clientul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a achiziţiona Servicii de pe Site.

SERVICII – orice serviciu/servicii, documente menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului. În general, prin serviciu se înțelege dreptul cumparatorului/utilizatorului/clientului de a achiziționa Programul  de dezvoltare a intuiției – Supernatural.

CONTRACT – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Client, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Clientului.

CONŢINUT

• toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

• conţinutul oricărui e-mail trimis Clienţilor de către Vânzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

• orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Clientului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

• informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

• informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de către un terţ cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

• conținutul Programului de dezvoltare a intuiției - Supernatural

• date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

DOCUMENT – prezentele Termene şi Condiţii.

DATE CU CARACTER PERSONAL – orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); în principiu, reprezintă date personale: numele și prenumele persoanei, domiciliu, adresa de email, CNP-ul, numar de telefon, coduri de identificare client/identificator online, date de localizare etc.;

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

CONSIMTAMANT  (al persoanei vizate) inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o, declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

PRELUCRARE – orice operatiune/set de operatiuni asupra datelor cu caracter personal (cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate), respectiv colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea, punerea la dispozitie, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea etc. (reprezentand orice fel de operatiune in legatura cu datele personale);

NEWSLETTER / ALERTA – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor si/sau promotiilor desfasurate de catre Vânzator intr-o anumita perioada, fara nici un angajament din partea Vânzatorului cu referire la informatiile continute de acesta.

TRANZACTIE – incasare sau rambursare a unei sume rezultata din vanzarea unui produs/serviciu de catre Vânzator catre Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Vânzator, indiferent de modalitatea de livrare.

 

2. GENERAL

2.1. Documentul stabileste termenii si conditiile de utilizare ai Siteului/Continutului/Serviciului de catre Membru sau Client, in cazul in care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, incheiat intre Vânzator si acesta. Te rugam sa parcurgi cu atentie acest document pentru a preintampina eventuale consecinte nedorite/ neplacute, ce pot fi apreciate de catre Utilizator/ Membru/Client ca avand un impact negativ asupra datelor sale si/sau informatiilor furnizate companiei Vânzator.

 

2.2. Furnizarea serviciilor si/sau a produselor va incepe imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute. Optand pentru inregistrare, Membrul sau Clientul se obliga sa furnizeze corect numele, adresa si alte informatii necesare in vederea operarii comenzilor plasate. Datele oferite vânzătorului sunt disponibile și pentru Client în contul său de utilizator. Vânzarea poate opera, la alegerea Vânzătorului, și fără înregistrarea unui cont de utilizator, dacă această opțiune este pusă la dispoziție de Vânzător pe site.

Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acesteia. Vânzătorul nu poate fi facut responsabil pentru erorile/incidentele survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

 

2.3. Folosirea, achiziționarea, inclusiv dar nelimitandu-se la accesarea, vizitarea si vizualizarea, Continutului/Serviciului, implica acceptarea Membrului sau Clientului la prezentele termeni si conditii; Clientul se obliga sa monitorizeze permanent termenii si conditiile care pot fi actualizate, modificate si completate.

 

2.4. Accesul la Serviciu se realizează prin intermediul site-ului, în contul clientului.

 

2.5. Prin folosirea Siteului/Continutului/Serviciului, Membrul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitatile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta raspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse Siteului, Continutului, Serviciului Vânzator sau oricarui tert cu care Vânzator are incheiate contracte, in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

 

2.6. Acest Site, respectiv Serviciul sunt adresate doar persoanelor vizice care au cel putin 18 ani, care au parcurs etapele inregistrarii corespunzatoare si care nu au fost suspendati sau inlaturati de catre Vânzator, indiferent de motivul suspendarii sau al inlaturarii. 

 

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Client.

Pentru motive justificate Vânzatorul îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Utilizatorului/Clientului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Clientului/Utilizatorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Vânzator. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Utilizatorul se poate adresa Vânzătorului la adresa de e-mail [email protected] pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menţionate.

 

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta sau prin email, poştă, acestea fiind menţionate pe site la secţiunea ‘’Contact’’ sau în cuprinzul prezentului document. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

 

3.3. Vânzatorul poate publica pe Site informaţii despre promoţii practicate de către acesta, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil sau locurilor libere pentru un curs.

 

3.4. Toate tarifele aferente Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON).

 

3.5. În cazul plăţilor online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Clientul.

 

3.6. Toate informaţiile folosite pentru descrierea Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 

4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ

4.1. Conţinutul, incluzând dar nelimitându-se la imagini, clipuri video, conținutul materialelor (serviciului), logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe Site și în cadrul Serviciului, sunt proprietatea exclusivă a Vânzatorui, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile de proprietate intelectuale și industriale obţinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare).

 

4.2. Utilizatorului/Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de Vânzator, includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Vânzator asupra Conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres al Vânzator.

 

4.3. Orice Conţinut la care Utilizatorul/Clientul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa Documentului, în cazul în care Conţinutul nu este însoţit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat între Vânzator şi acesta, şi fără nicio garanţie implicit sau expres formulată din partea Vânzator cu referire la acel Conţinut.

 

4.4. Utilizatorul/Clientul poate copia, transfera şi/sau utiliza Conţinut numai în scopuri personale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

 

4.5. În cazul în care Vânzator conferă Utilizatorului/Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conţinut, la care Utilizatorul/Clientul are sau obţine acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conţinuturi definite în acord, numai pe perioada existenţei acestuia sau acestor conţinuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condiţiilor definite, în cazul în care acestea există şi nu reprezintă un angajament contractual din partea Vânzator pentru respectivul Utilizator/Client sau oricare alt terţ care are/obţine acces la acest conţinut transferat, prin orice mijloc şi care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conţinut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

 

4.6. SUNT INTERZISE ÎNREGISTRĂRILE AUDIO ŞI VIDEO ALE CURSURILOR, SEMINARIILOR, WORK-SHOPURILOR ŞI EVENIMENTELOR ORAGANIZATE ŞI/SAU SUSŢINUTE DE CĂTRE VÂNZATOR.

 

5. COMANDA

5.1. Utilizatorul/Clientul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitaţile indicate expres. Odată adăugat în coşul de cumpărături, un Serviciu este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există loc/locuri disponibile pentru aceasta. Adăugarea unui Serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Serviciului.

 

5.2. Prin finalizarea Comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării Comenzii.

 

5.3. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea Clientului.

 

5.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

 

5.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacţiei, în cazul plaţii online;

 

5.4.2. invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de Vânzator, în cazul plaţii online;

 

5.4.3. datele furnizate de către Client, pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte;

 

5.5. Raporturile comerciale dintre client şi Vânzator sunt reglementate prin prezentul document: „termeni si conditii”.

 

6. DREPTUL DE RETRAGERE

6.1. Clientul declara ca a luat la cunostinta de faptul ca sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele situatii aplicabile si in cazul achizitionarii Serviciului:

 

6.1.1. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

 

6.1.2. furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

 

 

7. CONFIDENŢIALITATE

7.1. Informaţiile de orice natură furnizate de către Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

 

7.2. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Utilizator/ Client cu privire la Comandă/Contract fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

 

7.3. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi Vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord că Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul Site-ului. Vânzatorul nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, daca legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

 

7.4. Prin înscrierea în baza de date a Vânzatorului, Utilizatorul/ Clientul îşi oferă consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat de către terţi, parteneri ai Vânzatorului: furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii; agenţii de stat, guvernamentale sau asociaţii din domeniul asigurărilor, atunci când legislaţia specifică prevede acest lucru; alte companii cu care Vânzatorul poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţa a Bunurilor şi/sau a Serviciilor, etc.

 

8. RĂSPUNDERE

8.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea acestora.

 

8.2. Prin înregistrarea pe site şi/sau utilizarea Conţinutului şi/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ acceptă în mod expres şi fără echivoc Termenii şi condiţiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data înregistrării şi/sau utilizării conţinutului şi/sau la data plasării Comenzii.

 

8.3. Ulterior înregistrării, utilizarea Conţinutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor şi Condiţiilor Site-ului şi/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor şi Condiţiilor Site-ului.

 

8.4. Termenii şi Condiţiile Site-ului pot fi modificaţi oricând de către Vânzator, aceştia fiind opozabili Clienţilor / Utilizatorilor de la data afişării în Site. 

 

8.5. Prin înregistrarea pe site şi/sau utilizarea conţinutului şi/sau plasarea comenzilor/ Utilizatorul/Clientul confirmă că a citit atent cele de mai sus, a înţeles conţinutul şi este de acord cu toate condiţiile.

 

8.6. Pentru sesizări sau reclamaţii legate de Bunul şi/sau Serviciul achiziţionat, Clienţii au la dispoziţie adresa de email : [email protected]. Termenul maxim de soluţionare a reclamaţiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

 

8.7. Clientul declară că Vânzătorul nu garantează nici un succes în viața sa personală și sau profesională prin achiziționarea Serviciului, respectiv Vânzătorul nu răspunde pentru daune de orice fel care rezultă din utilizarea în orice manieră a Conținutului de către Client.

8.8. Vânzătorul nu este răspunzător pentru orice erori tehnice care duc la pierderea/alterarea Conținutului, respectiv pentru pierderea de către Client a parolei și numelui de utilizator aferent contului personal.

 

8.9. Clientul/Utilizatorul/Vizitatorul site-ului se obligă să nu aducă nici o atingere imaginii Vânzătorului, să nu pericliteze onoarea și demnitatea acestuia, în mod direct sau indirect, personal sau prin persoane interpuse, în orice mod (online, offline, mass-media etc.), fiind răspunzător pentru toate prejudiciile produse în acest sens și fiind ținut și la plata de daune-interese.

 

9. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între Vânzator şi Utilizatori/Clienţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Cluj-Napoca. 

 

10. DISPOZITII FINALE

Vânzătorul isi rezerva dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor prevederi, precum si orice modificari ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum si orice continut fara notificare prealabila a Clientului.

In limita prevederilor Termenilor si Conditiilor, Vânzatorul nu va putea fi facut responsabil pentru eventualele erori aparute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificari, setari, etc., care nu sunt facute de catre administratorul site-ului.

Vânzătorul isi rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura si/sau legaturi pe oricare pagina a site-ului, cu respectarea legislatiei in vigoare.

 

11. CONTACT ȘI ALTE INFORMAȚII

11.1. In cazul in care exista intrebari sau sugestii in legatura cu Vânzatorul, acesta poate fi contactat prin e-mail la [email protected].

 

11.2. Orice comentarii, intrebari, feedback, idei, sugestii sau alte comunicari sau informatii despre sau referitoare la Continut vor ramane proprietatea Vânzatorului.